Hlavní důvody

  1. Neodůvodněné zatěžování přírody extrémním hlukem, zvlášť v případě neoprávněných zásahů do technického stavu vozidla
  2. Narušování přírodního prostředí mimořádně rušivou formou lidské přítomnosti, zejména při jízdách mokřady, potoky, přirozenými loukami, podrostem apod. (citlivá vegetace, úkryty, hnízdiště)
  3. Poškozování práv vlastníků a oprávněných uživatelů nemovitostí
  4. Obtěžování a ohrožování návštěvníků přírody
  5. Mentalita bezohledného prosazování vlastního zájmu na úkor zákona a společenských norem

Legálně

Škodlivost pohybu motorových vozidel ve volné přírodě spočívá v zavlékání nežádoucích, rušivých a škodlivých projevů motorismu ze sídel a komunikační sítě na území, která plní jiné, důležité úlohy a zasluhují proto zvláštní ochrany.

V mnoha případech je pohyb vozidel v krajině nezbytný (přístup k nemovitostem, zemědělství, lesnictví, údržba rozvodných sítí apod.), jindy sporný. Je-li však v souladu se zákonem, nejedná se o ilegální terénní motorismus. Škody z pohybu zemědělské nebo lesnické techniky v terénu jsou nežádoucí, jsou ale důsledkem primárně hospodářské činnosti.

Nelegálně

Mnoho motorových vozidel se však pohybuje v terénu bez přijatelného zdůvodnění. Rybáři, houbaři a další návštěvníci přírody běžně vjíždějí tam, kam nesmějí. Takové jednání je v rozporu se zákonem a spadá do kategorie ilegálního terénního motorismu.

Nepovolená sportovní jízda na motocyklech, čtyřkolkách, příp. i terénních automobilech nebo na sněžných skútrech je extrémním projevem ilegálního terénního motorismu. Sportovní jízda neplní přepravní funkci, koná se pro samotný zážitek z jízdy. Toho je obvykle dosahováno agresivním jízdním stylem a mimořádnou, často záměrně zvyšovanou hlučností. Tyto a další projevy zvětšují rozsah škod proti zákonu, přírodnímu prostředí i etice a překračují i vysokou míru tolerance, s níž česká společnost přijímá nejrůznější projevy nevhodného chování.

Nepovolená přítomnost motorového vozidla v přírodě je přestupkem, příp. trestným činem. Přímé dopady klidné jízdy osobním automobilem s viditelnou registrační značkou po lesní cestě jsou však nesrovnatelně menší než dopady divoké vyjížďky anonymních vyladěných motorek volným terénem. Neomlouváme žádný z přestupků, jen vysvětlujeme, proč právě (jen) sportovní off-road vzbuzuje takový odpor veřejnosti.

Sportovní off-road je individuální zábavou s výjimečnými nároky na prostředí, které má své vlastní potřeby a je užívano pro dlouhou řadu dalších aktivit. Z nich část se děje ve veřejném zájmu a je hájena zákonem. Zásahy do technického stavu vozidla a porušování pravidel provozu činí z off-roadu nežádoucí aktivitu nikoliv nepochopením společnosti, ale nepřijatelným chováním (části) jeho příznivců. Obtížné stíhání přestupků podporuje asociální projevy (části) příznivců off-roadu a přispívá k všeobecně kritizované neschopnosti respektovat, co se v Česku smí a nesmí.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře