Účelem bodového systému pro řidiče je sledování opakovaného porušení pravidel silničního provozu. Tento systém se často mění a upravuje na základě schválení Vládou ČR. Naposledy byl měněn pro rok 2022, v roce 2023 však řidiče žádná změna v tomto systému nečeká.

Jak funguje bodový systém?

Systém funguje na principu sbírání trestných bodů za porušování pravidel při řízení. Každý jednotlivý řidič začíná s 0 trestnými body a maximální počet trestných bodů, které může za porušení pravidel dostat, je 12. Přidělený počet trestných bodů zavisí na závažnosti spáchaného přestupku, přičemž přidělený počet může být 2-7 bodů (podle závažnosti přestupku).

Maximální počet naráz získaných bodů je sedm. Pokud se řidič dopustil více přestupků najednou, je mu přiděleno tolik bodů, kolik odpovídá nejzávažnějšímu z přestupků, které v ten moment spáchal. Získané trestné body však řidiči nezůstanou do smrti.

Trestné body jsou řidiči odečteny jedním z následujících způsobů:

  • Řidič nespáchá bodový přestupek nebo trestný čin během 12 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o bodovém přestupku či trestného činu. V tomto případě jsou řidiči odečteny 4 trestné body. O tom, že skutečně došlo k vrácení bodů, je dobré se přesvědčit a slepě na to nespoléhat.
  • Kurz bezpečné jízdy v akreditovaném středisku (Autodrom Most, Polygon Jihlava, Centrum Libros Ostrava, atd) sníží bodové konto řidiče o 3 trestné body. Tady ale platí, že má na svém kontě maximálně 10 bodů a nespáchal žádný přestupek, za který se zaznamenává 7 bodů. Kurz bezpečné jízdy je pro mazání bodů velmi oblíbeným nástrojem.
  • Zrušení rozhodnutí o zaznamenání trestných bodů (jedná se o blokové pokuty, rozhodnutí o přestupku apod.). Zrušení rozhodnutí ale není vůbec jednoduchá záležitost, jelikož se musí uplatnit tzv. Mimořádné opravné prostředky

Problém nastává v moment, kdy řidič nasbírá plný počet bodů, tedy 12. V moment, kdy se tak stane, obdrží řidič výzvu k odevzdání řidičského průkazu a učinit tak musí neprodleně do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy. O vrácení řidičského průkazu si pak řidič může požádat minimálně rok po odebrání.

Kolik mám bodů?

Stav bodů zjistíme pomocí výpisu z karty řidiče, který lze získat na registru řidičů v místě trvalého bydliště.

Pokud má řidič založenou datovou schránku, výpis z karty řidiče si může obstarat i online pomocí portálu občana, což je brána k elektronickým službám státu.

Jak to mají cyklisté?

Spousta řidiců má s cyklisty problémy, ať už jde o jízdu uprostřed silnice nebo třeba jízdu za tmy bez světel. Mají ale také cyklisté trestné body? Odpověď je samozřejmě ne. Má to ale svá odůvodnění. Cyklisté předně nemají přímo řidičské průkazy k byciklu (nepočítáme průkazy cyklisty, které děti dostávájí na dopravních hřištích), a proto není kam tyto trestné body přidělit. Tato problematika se v České Republice řešila už během roku 2009, kdy se řidičský průkaz zavedl v Itálii, nicméně se došlo k závěru, že podmínky v Itálii a v České Republice jsou v této situaci nesrovnatelné a u nás by muselo dojít ke složité legislativní úpravě. Nicméně cyklisté mohou být za přestupky na silnici pokutování Policií ČR, a třeba takový cyklista pod vlivem alkoholu může dostat pokutu až 50 000 Kč.

Ministerstvo dopravy ČR

Ministerstvo dopravy pro řidiče spravuje informační tabulky o přestupcích a daných sankcích za spáchané přestupky. Takové přestupkové tabulky vypadají takto:

PřestupekPočet trestných bodůPokuta na místě
Nezastavení na červenou5do 2 500 Kč
Řízení s telefonem v ruce2do 1 000 Kč
Malé překročení rychlosti v obci do 5 km nebo mimo obec do 10 km0do 1 000 Kč
Střední překročení rychlosti v obci do 20 km nebo mimo obec do 30 km2do 1 000 Kč
Vyšší překročení rychlosti v obci o 20 a více nebo mimo obec o 30 km a více3do 2 500 Kč
Vysoké překročení rychlosti v obci o 40 km a více nebo mimo obec o 50 km a více5nelze
Nedání přednosti v jízde4do 2 500 Kč

Přestupky

Jízda na červenou

Podle právní problematiky se jedná o neuposlechnutí příkazu zastavit vozidlo na pokyn stůj, který byl dán v rámci usměrnění a řízení provozu na pozemní komunikaci osobu oprávněnou. Při prvním střetnutím se zákonem v tomto případě dostane řidič 5 trestných bodů. Pokud je však takto chycen během 12 měsíců dvakrát, automaticky přichází o řidičský průkaz, nemluvě o pokutách, které se mohou při jízdě na červenou vyšplhat na velmi vysoké částky.

Překročení rychlosti

Jak jsme již naznačili v tabulce přestupků, překročení rychlosti a její sankionizace vyplývá z toho, zda rychlost byla překročena v obci, či mimo obec. Spousta řidičů však sází na to, že sankce v podobě pokut a bodů přichází při překročení maximální dovolené rychlosti. Je v tom však menší háček. Řidič totiž může dostat postih v případě, kdy nepřizpůsobil svou rychlost mnoha okolnostem, které ovlivňují bezpečnost jízdy (různé nezvládnutelné zatáčky, povětrnostní podmínky apod.)

Řízení s telefonem v ruce

Jedná se o jeden z méně závažných přestupků, za který může řidič obdržet „pouze“ 2 trestné body. Pokud je přestupek řešen příkazem na místě, dostane řidič pokutu do 1000 Kč. Pokud však přestupek vede ke správnímu nebo trestnímu řízení, pokuta se zvyšuje na 1500 – 2500 Kč. Pro telefonování za jízdy doporučujeme handsfree, sociální sítě si zkontrolujte doma.

Právní ochrana řidičů

Asi každý řidič, při střetnutím se zákonem na silnici, nesouhlasí s přidělením trestných bodů. Tyto situace chce často řidič vyřešit přes soudy a zákony, aby z problému odešel bez úhony. Ne každý ale ví, že tuto problematiku lze řešit přes právní ochranu řidičů, kterou se zabývá spousta právních agentur (např. stejnojmená právní agentura Právní ochrana řidičů).

Tyto právní agentury vám pomohou a zastoupí vás např. při:

  • dosažení 12 bodů (vybodování)
  • podezření ze spáchaného přestupku
  • riziku zákazu řízení či odebrání řidičského průkazu
  • řešení zvlášť závažných přestupků či trestných činů
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře