Značky upravující zákaz vjezdu, zákazové značky a dopravní značky obecně jsou spravovány Vyhláškou č. 294/2015 Sb. a jsou označeny písmenem B. Značky zákazu vjezdu se umísťují u místa, odkud zákaz nebo omezení platí, popřípadě kde končí.

Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech (B1)

Tato nejběžnější zákazová značka zakazuje vjezd všech vozidel bez rozlišení druhu vozidla v obou směrech. Platí tedy jako pro motorová (včetně elektrokol a elektrokoloběžek), tak i pro nemotorová vozidla.

Zákaz vjezdu všech vozidel (B2)

Značka zakazuje vjezd všem druhům vozidel na jednosměrnou pozemní komunikaci, ve které je provoz veden opačným směrem. Platí stejně jako u B1 pro všechny motorová (včetně elektrokol a elektrokoloběžek), tak i pro nemotorová vozidla.

Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku (B3)

Značka zakazuje vjezd všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku. Tento zákaz se nevztahuje na tramvaje a nemotorová vozidla. Tento zákaz se také nevztahuje na elektrola a elektrokoloběžky.

Značka zákaz vjezdu osobních automobilů (B3b) byla vypuštěna ze skupiny zákazových dopravních značek.

Zákaz vjezdu všech nákladních automobilů (B4)

Značka zakazuje vjezd nákladním automobilům, nebo tahačům přívěsu. Značka neplatí pro obytné automobily. V případě, že je na dodatkové tabulce uvedena hodnota nejvyšší povolené hmotnosti (v tunách), platí značka pro vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující tuto hodnotu. Tato zákazová dopravní značka platí pouze pro nákladní automobily.

Zákaz vjezdu autobusů (B5)

Značka zakazuje vjezd všem autobusům. Tato dopravní značka platí pouze pro autobusy.

Zákaz vjezdu traktorů (B6)

Značka zakazuje vjezd traktorům. Zákaz vjezdu se vztahuje také na jednonápravové traktory, motorové ruční vozíky a samojízdné pracovní stroje. 

Zákaz vjezdu motocyklů (B7)

Značka zakazuje vjezd motocyklům. Zákaz se vztahuje také na motocykly s postranním vozíkem a na elektrokola.

Zákaz vjezdu jízdních kol (B8)

Značka zakazuje vjezd cyklistům a jízdu na jízdním kole. Vedení jízdního kola cyklistou je povoleno. Dopravní značka se nevztahuje na vjezd elektrokol a elektrokoloběžek. Elektrokolo je vnímáno především jako motorový prostředek, označuje se jako jízdní kolo s pomocným motorkem. Z toho důvodu se na něj B8 nevztahuje. B8 platí pro jízdní kola tam, kde to zpomaluje, omezuje, nebo zcela zastavuje silniční provoz. Má se za to, že elektrokolo vzhledem k tomu, že je opatřeno motorem, provoz při B8 nezpomaluje.

Zákaz vjezdu potahových vozidel (B9)

Značka zakazuje vjezd potahových vozidel. Potahovým vozidlem se rozumí například kočár tažený koněm, nebo tažné zvíře, které vleče vozík. Tento zákaz se nevztahuje na jízdu na zvířeti.

Zákaz vjezdu ručních vozíků (B10)

Značka zakazuje vjezd ručních vozíků o šířce delší než 600 mm. Osoba, která táhne nebo tlačí ruční vozík o šířce menší než 600 mm je považována za chodce, tudíž se ni zákaz nevztahuje.

Zákaz vjezdu všech motorových vozidel (B11)

Značka zakazuje vjezd všech motorových vozidel. Zákaz vylučuje i tlačení nebo vedení motorových vozidel. Zákaz se nevztahuje na vedení motocyklu o objemu válců do 50 cm3 nebo na vedení elektrokola.

Zákaz vjezdu vyznačených vozidel (B12)

Značka zakazuje vjezd vozidlům vyznačených druhů. 

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez (B13)

Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje údaj uvedený na značce. Pokud jde o jízdní soupravu, vztahuje se tento údaj na každé vozidlo soupravy zvlášť. Užívá se v případech, kdy je nezbytné zakázat vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez, a to především na mostních objektech. Okamžitou hmotností se rozumí hmotnost vozidla, která byla zjištěná v daném okamžiku při provozu. 

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez (B14)

Značka zakazuje vjezd vozidel, jejich okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje údaj uvedený na značce.

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez (B15)

Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka včetně nákladu a zpětných zrcátek je větší než údaj uvedený na značce. Tato dopravní značka se používá, pokud je volná šířka vozovky menší než 3,5 m. Před zúženým místem se umístí ve vzdálenosti 10 m.

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez (B16)

Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá výška včetně nákladu je vyšší než údaj uvedený na značce. Značka se užívá, pokud je volná výška nad vozovkou menší než 4,8 m.

Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez (B17)

Značka zakazuje vjezd vozidel nebo jízdních souprav, jejichž okamžitá délka včetně nákladu je větší než údaj uvedený na značce. Dopravní značka se užívá s ohledem na místní poměry tam, kde zejména šířka a směrové vedení vozovky neumožňuje bezpečný průjezd delším vozidlům.

Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad (B18)

Značka zakazuje vjezd vozidlům, která přepravují výbušniny, snadno hořlavý nebo jinak nebezpečný náklad a jsou označena podle jiného právního předpisu.

Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit ohrožení životního prostředí (B19)

Značka zakazuje vjezd vozidlům přepravujícím ropu nebo ropné materiály nebo jiné látky, které by mohly způsobit ohrožení životního prostředí, zejména znečištění vody. Množství a popřípadě i povaha nákladu mohou být uvedeny na dodatkové tabulce. Dopravní značka se užívá v blízkosti zdrojů ptiné vody. Vztahuje se také na jedy a jiné látky škodlivé zdraví, žíraviny a radioaktivní odpady, průmyslová a statková hnojiva a další.

Zákaz vjezdu osobních přepravníků (B30a)

Značka zakazuje vjezd osob na osobních přepravnících a jízdu na osobním přepravníku. Vedení osobního přepravníku chodcem je povoleno. Osobní přepravník je termín, který zahrnuje celou řadu osobních vozítek (např. segway, hoverboardy, samovyvažovací jednokolka atd.).

Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti (B31)

Značka zakazuje jezdci na zvířeti vjet se zvířetem na pozemní komunikaci za značkou; zákaz platí i pro vedení nebo hnaní takového zvířete.

Zákaz vjezdu motorových vozidel s přípojným vozidlem (B33)

Značka zakazuje vjezd vozidel s přívěsem nebo návěsem.

Subscribe
Upozornit na
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Prijde mi ze tvurce clanku je zaujaty vuci elektrokolum, vyraz „elektrokolo“ je z pohledu Ceske legislativy (i Evropske) oznaceni pro kolo s asistenci elektromotorem neboli tzv. pedalec a ve vsech pripadech je na nej pohlizeno jako na kolo, bez vyjimky ! To znamena ze udaje zde uvedene neplati, napriklad „Zákaz vjezdu motocyklů (B7)“ se na elektrokola nevztahuje, stejne jako se nevztahuje na kola. Vyraz „motokolo“ ktere pravdepodobne nevedomky tvurce clanku zamenil za „elektrokolo“ pak uz smysl dava, na motokolo je z pohledu legislativy pohlizeno jako na motorku, takze „Zákaz vjezdu motocyklů (B7)“ plati i pro motokola.